Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3048
Nhan đề: Marketing qua Email
Tác giả: Simms, Jenkins
Từ khoá: Marketing;Email
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3048
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 126 Marketing-qua-email-simms-jenkins.pdf763 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.