Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Marketing qua Email 3

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Marketing qua Email 0 0 0 0 0 0 3

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 126 Marketing-qua-email-simms-jenkins.pdf 1

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2
Hoa Kỳ 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2
Ann Arbor 1