Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Marketing qua Email 24

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Marketing qua Email 1 0 2 3 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 126 Marketing-qua-email-simms-jenkins.pdf 5

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 10
Hoa Kỳ 8
Pháp 3
Ý 2
Vương quốc Anh 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 9
Ann Arbor 3
Chicago 3
Houston 2
Milan 1
Nha Trang 1
Verona 1