Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3050
Nhan đề: Vận tải quốc tế - Bảo hiểm vận tải quốc tế
Tác giả: Triệu, Hồng Cẩm
Từ khoá: Vận tải quốc tế;Bảo hiểm vận tải
Năm xuất bản: 2006
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3050
Bộ sưu tập:157. Giao dịch Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-031-Bao hiem vạn tai.pdf16.69 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.