Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3052
Nhan đề: Vận tải và giao nhận trong ngoại thương: Phần 2
Tác giả: Nguyễn, Hồng Đàm
Từ khoá: Vận tải quốc tế;Giao nhận;Ngoại thương
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3052
Bộ sưu tập:157. Giao dịch Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-034- Vân tai và bao hiem P2.pdf23.09 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.