Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3053
Nhan đề: Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương. Phần 1: Vận tải ngoại thương
Tác giả: Phạm, Mạnh Hiền
Từ khoá: Vận tải quốc tế;Giao nhận;Bảo hiểm
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: 2010
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3053
Bộ sưu tập:157. Giao dịch Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-035- Giao nhan van tai P1.pdf11.27 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.