Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương. Phần 2:Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 7

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương. Phần 2:Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 0 0 0 0 2 0 5

Tải tập tin

Lượt truy cập

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Pháp 4
Việt Nam 2
Vương quốc Anh 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2