Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương. Phần 2:Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 9

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương. Phần 2:Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 0 2 0 7 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
TLHTSH-036- Giao nhan van tai P2.pdf 4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Pháp 4
Việt Nam 4
Vương quốc Anh 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4