Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương. Phần 2:Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 11

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương. Phần 2:Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 0 0 0 1 1 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
TLHTSH-036- Giao nhan van tai P2.pdf 6

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 6
Pháp 4
Vương quốc Anh 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 5
Ho Chi Minh City 1