Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3056
Nhan đề: Bài giảng Vận tải giao nhận và bảo hiểm trong ngoại thương
Tác giả: Vương, Bích Ngà
Từ khoá: Vận tải quốc tế;Giao nhận;Bảo hiểm;Ngoại thương
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3056
Bộ sưu tập:157. Giao dịch Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-067- Vân tai và bao hiem giao nhan.pdf1.09 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.