Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bài giảng Vận tải giao nhận và bảo hiểm trong ngoại thương 9

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Bài giảng Vận tải giao nhận và bảo hiểm trong ngoại thương 0 0 0 2 2 0 5

Tải tập tin

Lượt truy cập
TLHTST-067- Vân tai và bao hiem giao nhan.pdf 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Ý 4
Việt Nam 3
Đức 1
Pháp 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 3
Milan 3
Verona 1