Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bài giảng Vận tải giao nhận và bảo hiểm trong ngoại thương 9

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
Bài giảng Vận tải giao nhận và bảo hiểm trong ngoại thương 2 2 0 5 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
TLHTST-067- Vân tai và bao hiem giao nhan.pdf 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Ý 4
Việt Nam 3
Đức 1
Pháp 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 3
Milan 3
Verona 1