Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3057
Nhan đề: Tổ chức công tác kế toán: Phần 1
Tác giả: Đoàn, Xuân Tiên
Từ khoá: Công tác kế toán;Tổ chức
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3057
Bộ sưu tập:226.Chuẩn mực kế toán quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-055-To chuc ctac ktoan P1.pdf35.44 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.