Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3059
Nhan đề: Giáo trình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
Tác giả: Lưu, Đức Tuyên
Ngô, Thị Thu Hường
Từ khoá: Công tác kế toán;Tổ chức
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3059
Bộ sưu tập:226.Chuẩn mực kế toán quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-038- To chuc ctac ke toan.pdf10.1 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.