Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/306
Nhan đề: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Từ khoá: Ngân hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/306
Bộ sưu tập:12. Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.pdf747.66 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.