Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3062
Nhan đề: Đường vào nghề khách sạn
Từ khoá: Khách sạn
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3062
Bộ sưu tập:177. Nghiệp vụ buồng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-058-Duong vao nghe KS.pdf50.31 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.