Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3064
Nhan đề: Kinh doanh nhà hàng. 247 nguyên lý quản lý. Phần 2: Phần mềm
Từ khoá: Nhà hàng;Kinh doanh nhà hàng;Nguyên lý quản lý
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3064
Bộ sưu tập:163. Kinh doanh nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-060-Kinh doanh nha hang 247 nguyen ly. P2.pdf10.54 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.