Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3068
Nhan đề: Địa lý du lịch
Tác giả: Nguyễn, Minh Tuệ
Từ khoá: Địa lý;Địa lý du lịch
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3068
Bộ sưu tập:Hướng dẫn Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-048- Dia ly du lich.pdf14.6 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.