Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3073
Nhan đề: Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch: Phần 3
Tác giả: Nguyễn, Văn Đính
Nguyễn, Văn Mạnh
Từ khoá: Giáo trình;Tâm lý;Giao tiếp;Kinh doanh du lịch
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3073
Bộ sưu tập:0020780 - Tâm lý và nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-055-GT Tam ly va nghe thuat gt. P3.pdf3.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.