Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3074
Nhan đề: Số: 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ. (QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC)
Từ khoá: Nghị định 115.2015
Năm xuất bản: 2015-11-11
Nhà xuất bản: Nghị định Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3074
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
NĐ 115.2015 NĐ-CP (11.11.2015) ve BHXH.doc176 kBMicrosoft WordXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
Thong tu 59 quy định che do chinh sach BHXH.docx77.33 kBMicrosoft Word XMLXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.