Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3075
Nhan đề: T.C Kế toán và Kiểm toán 8/2017
Tác giả: Nhiều TG
Từ khoá: Tạp chí kế toán kiểm toán
Năm xuất bản: 2017-08
Nhà xuất bản: Cơ quan ngôn luận Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3075
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
T.C Ke toan kiem toan 8.2017.pdf34.34 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.