Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3116
Nhan đề: Tạp chí khoa học giáo dục số 142 tháng 7.2017
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Từ khoá: Tạp chí giáo dục;Khoa học giáo dục;Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3116
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-044-Tap chi khoa hoc giao duc 142 thang 7.2017.pdf6.55 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.