Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3135
Nhan đề: Giáo trình kinh tế du lịch
Tác giả: Vũ, Đức Minh
Từ khoá: Giáo trình;Kinh tế du lịch
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3135
Bộ sưu tập:222. Tổng quan du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-067-GT kinh te DL.pdf10.74 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.