Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3136
Nhan đề: Giáo trình tâm lý du lịch. Phần 1: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học
Tác giả: Trịnh, Xuân Dũng
Nguyễn, Vũ Hà
Từ khoá: Tâm lý du lịch;Giáo trình
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3136
Bộ sưu tập:0020780 - Tâm lý và nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-065-GT Tam ly DL P1.pdf5.46 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.