Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3139
Nhan đề: Sống đẳng cấp
Tác giả: Linda McLean
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Sống đơn giản
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3139
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-068-Song dang cap.pdf1.12 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.