Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3144
Nhan đề: Gương danh nhận
Tác giả: Nguyễn, Hiến Lê
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Danh nhân
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: TH TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3144
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-073-Guong danh nhan.pdf24.13 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.