Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3147
Nhan đề: Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch: Phần 2
Tác giả: Nguyễn, Văn Đính
Từ khoá: Giáo trình;Tâm lý;Giao tiếp;Kinh doanh du lịch
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3147
Bộ sưu tập:0020780 - Tâm lý và nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-105-Tam ly KDDL P2.pdf18.82 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.