Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3148
Nhan đề: Ebook 217 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới: Phần 1
Tác giả: Nguyễn, Quán
Từ khoá: Quốc gia;Lãnh thổ;Thế giới
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3148
Bộ sưu tập:0020732 - Các tuyến điểm du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-106-217 lanh tho P1.pdf9.5 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.