Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3151
Nhan đề: Một số vấn đề về du lịch Việt Nam
Tác giả: Đinh, Trung Kiên
Từ khoá: Du lịch;Du lịch Việt nam;Tổng quan du lịch
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3151
Bộ sưu tập:222. Tổng quan du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-058-Mot so van de ve du lich Viet Nam.pdf5.97 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.