Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3153
Nhan đề: Quản trị cung ứng phần 2 chương 6-10
Tác giả: Đồng, Thị Hồng Vân
Từ khoá: Quản trị cung ứng;Cung ứng
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3153
Bộ sưu tập:093. Quản trị cung ứng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-057-Quan tri cung ung phan 2 chuong 6-10.pdf4.34 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.