Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3180
Nhan đề: Tiếng Anh du lịch
Nhan đề khác: Tiếng Anh cho người đi làm
Từ khoá: Tiếng anh;du lịch;người đi làm
Năm xuất bản: 2016-09
Tóm tắt: Tài liệu bao gồm các mẫu câu, các bài giao tiếp thông dụng trong giao tiếp liên quan đến ngành du lịch
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3180
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-274-Tiếng anh cho người đi làm.pdf739.91 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.