Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3181
Nhan đề: Giáo trình quản trị tác nghiệp doanh nghiệp du lịch phần 2 (C4-6)
Tác giả: Nguyễn, Doãn Thị Liễu
Từ khoá: Quản trị tác nghiệp;Doanh nghiệp du lịch
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3181
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
DL-005-Giao trinh quan tri tac nghiep doanh nghiep du lich phan 2 (C4-6).pdf4.98 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.