Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3181
Nhan đề: Dám nghĩ lớn
Nhan đề khác: The magic of thinking big
Tác giả: David J. Schwartz
Nguyễn Thị Thanh
Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng;Bí quyết thành công;Cuộc sống
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh
Mô tả: Giới thiệu các ý tưởng, phương pháp tư duy độc đáo và hiệu quả giúp bạn có được thành công trong công việc và cuộc sống bằng sức mạnh niềm tin của chính mình, vượt lên khỏi sự ám ảnh thất bại và nỗi sợ hãi, suy nghĩ, thực hiện ước mơ một cách sáng tạo nhất, xác định rõ mục tiêu chiến lược...
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3181
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-275-Dám nghĩ lớn.pdf1.52 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.