Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3182
Nhan đề: Giới thiệu về ngành kinh doanh khách sạn
Tác giả: Dennis, L. Foster
Trịnh, Xuân Dũng
Từ khoá: Kinh doanh khách sạn;Khách sạn;Du lịch
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Quốc tế
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3182
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
DL-006-Gioi thieu ve nganh kinh doanh khach san.pdf6.26 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.