Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3186
Nhan đề: Quản trị học những vấn đề cơ bản phần 3 (C11-15)
Từ khoá: Quản trị học;Quản trị học căn bản
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3186
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 129 Quan tri hoc nhung van de co ban phan 3 (C11-15).pdf3.4 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.