Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3221
Nhan đề: Tăng tốc bán hàng bằng Spin
Tác giả: Neil, Rackham
Từ khoá: Bán hàng;Bán hàng và quản trị bán hàng;Kỹ năng bán hàng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3221
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-032-Tang-toc-ban-hang-bang-spin.pdf2.91 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.