Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3222
Nhan đề: Thuật bán hàng
Tác giả: Brian, Tracy
Từ khoá: Bán hàng;Kỹ năng bán hàng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Alpha Book
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3222
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-031-thuat ban hang.pdf390.54 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.