Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3227
Nhan đề: Văn hóa hội nhập
Tác giả: Nguyễn, Thị Quỳnh Phương
Từ khoá: Văn hóa;Hội nhập
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3227
Bộ sưu tập:Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-068-Van hoa hoi nhap.pdf8.67 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.