Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3233
Nhan đề: Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán số 170 tháng 9.2017
Tác giả: Bộ Tài chính
Từ khoá: Tạp chí tài chính kế toán;Tài chính kế toán
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3233
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-064-Tap chi nghien cuu tai chinh ke toan so 170 thang 9.2017.pdf4.39 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.