Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3239
Nhan đề: Tạp chí tài chính số 666 tháng 10.2017
Tác giả: Bộ Tài chính
Từ khoá: Tạp chí Tài chính;Tài chính
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3239
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-070- tap chi tai chinh so 666 thang 10.2017.pdf5.59 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.