Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/332
Nhan đề: Tình hình cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn
Từ khoá: Ngân hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/332
Bộ sưu tập:12. Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Tình hình cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn.pdf732.62 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.