Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3357
Nhan đề: Một Cách Tiếp Cận Văn Hóa
Tác giả: Nguyễn, Hiến Lê
Từ khoá: Văn hóa;Tiếp cận
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Thanh niên
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3357
Bộ sưu tập:224. Văn Hóa Du Lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-117-Mot cach tiep can VH.pdf10.41 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.