Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3359
Nhan đề: Văn Hoá Việt Nam - Đặc Trưng Và Cách Tiếp Cận
Tác giả: Lê, Ngọc Trà
Từ khoá: Văn hóa;Đặc trưng
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3359
Bộ sưu tập:224. Văn Hóa Du Lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-119-Van hoa VN dac trung.pdf13.26 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.