Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3363
Nhan đề: 12 Phương Pháp Khích Lệ Nhân Viên Tiền Không Làm Được
Tác giả: Tịch, Tông Long
Từ khoá: Nhân viên;Khịch lệ
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3363
Bộ sưu tập:Kỹ năng lãnh đạo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-123-12 Phuong phap khich le nhan vien.pdf1.32 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.