Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3364
Nhan đề: Siêu Kinh Tế Học Hài Hước
Tác giả: Stephen J. Dubner
Steven D. Levitt
Từ khoá: Kinh tế học;Kinh tế vi mô
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3364
Bộ sưu tập:Kinh tế vi mô

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-122-Sieu kinh te hoc hai huoc.pdf1.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.