Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3379
Nhan đề: Tổ chức công việc gia đình
Tác giả: Nguyễn, Hiến Lê
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Gia đình
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Thanh niên
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3379
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-076-To chuc cong viec gia đinh.pdf25.06 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.