Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3380
Nhan đề: Sống đời đáng sống
Tác giả: Nguyễn, Hiến Lê
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Cuộc sống
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: TH Đồng Tháp
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3380
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-077-Song doi dang song.pdf3.32 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.