Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3385
Nhan đề: Đừng Hành Xử Như Người Bán, Hãy Suy Nghĩ Tựa Người Mua
Tác giả: Wally Wood
Jerry Acuff
Từ khoá: Bán hàng;Mua hàng
Năm xuất bản: 2004
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3385
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-113-ĐDung hanh xu nhu nguoi ban.pdf1.05 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.