Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3387
Nhan đề: 72 Thuật Tấn Công Tâm Lý Trong Bán Lẻ
Tác giả: Alpha Book biên soạn
Từ khoá: Tâm lý;Bán lẻ
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3387
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-114-72 thuat tan cong tam ly trong ban le.pdf953.46 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.