Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3391
Nhan đề: 78 Câu hỏi dành cho người lãnh đạo
Tác giả: Chrie, Clarke Epstein
Từ khoá: Nhà lãnh đạo;Câu hỏi
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Tri Thức
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3391
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD-132-78 cau hoi danh cho nha lanh dao.pdf1.16 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.