Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Luận Văn - Luận Án 2019

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Luận Văn - Luận Án 70 59 78 49 18 44 9

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 1869
Hoa Kỳ 50
Nga 8
Pháp 6
Trung Quốc 5
Tây Ban Nha 4
Ai-len 3
Ma-lay-xi-a 3
Đức 2
EU 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 1755
Ho Chi Minh City 28
Mountain View 14
Dinh Cong 12
Hai Phong 11
Saigon 11
Quan 9
Scottsdale 9
Ann Arbor 8
Da Nang 8