Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3405
Nhan đề: 30 Giây Ma Thuật Trong Diễn Thuyết
Tác giả: Andrii Sedniev
Từ khoá: Kỹ năng mềm
Năm xuất bản: 2006
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3405
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-092-30 giay ma thuat.pdf569.61 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.