Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3406
Nhan đề: Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa ngoại thương 1980
Tác giả: Liên hợp quốc
Từ khoá: Công ước;Hợp đồng;Hàng hóa;Ngoại thương
Năm xuất bản: 1980
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3406
Bộ sưu tập:Nghiệp vụ giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa trong TMQT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-137-Công uoc 1980..pdf208.32 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.