Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3407
Nhan đề: INCOTERMS 2010 Phần 2
Tác giả: Phòng Thương mại quốc tế
Từ khoá: INCOTERMS;Ngoại thương
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3407
Bộ sưu tập:Nghiệp vụ giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa trong TMQT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-138-Inco 2010 P2.pdf2.17 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.