Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3410
Nhan đề: Ebook Bộ Tập quán quốc tế về L/C
Tác giả: Phòng Thương mại quốc tế
Từ khoá: Tập quán quốc tế
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3410
Bộ sưu tập:Nghiệp vụ giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa trong TMQT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-141-Bo tap quan quoc te.pdf7.69 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.